Mijn favorieten

Disclaimer

 


Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bato Makelaars.


Merkenrecht

Bato Makelaars is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bato Makelaars.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Bato Makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan Bato Makelaars niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van www.batomakelaars.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Bato Makelaars aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan Bato Makelaars doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Bato Makelaars of de Bato Makelaars website.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.


© 2014 Bato Makelaars
Alle rechten voorbehouden